General forsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Søndag d. 22/3 2020

i Hasle

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før